Home>고객지원>공지사항

고객지원

이 게시물을…
번호 @ 제목 등록일
공지  스타일오디오 AS 종료 안내 2023-10-18
33  건강하고 행복한 한가위 보내세요~ 2022-09-05
32  스타일오디오 휴무기간 안내 2022-07-27
31  새해 복 많이 받으세요. 2022-01-28
30  한 해 마무리 잘 하시고, 활기찬 새해 맞이하세요. 2021-12-31
29  건강하고 즐거운 한가위 보내세요~ 2021-09-17
28  새해 복 많이 받으세요~ 2021-02-11
27  건강하고 행복한 연말연시 보내세요~ 2020-12-31
26  건강하고 즐거운 추석 명절 보내세요~ 2020-09-29
25  새해 복 많이 받으세요~ 2020-01-23
24  고객지원 업무 일시중단 안내 (2020/1/1 ~ 2020/1/13) 2019-12-30
 사무실 이전에 따른 업무 지연 안내 2019-09-30
22  2019 여름 휴가 일정 안내 2019-07-29
21  2019년 5월 30일 세미나로 인한 고객지원 불가 안내 2019-05-29
20  기해년(己亥年) 새해 복 많이 받으세요. 2019-02-01

                                                                                                                            옴니팩토리  TEL. 032.528.2810  FAX. 032.222.7676   (21330) 인천광역시 부평구 주부토로 236 인천테크노밸리U1센터 B동 1021호 (공장동 주차기둥 19번)

                                                                                                                            사업자등록번호 : 122-16-83525       통신판매업신고번호 : 2022-인천부평-1420 호        대표자명 : 이정호                                              

                                                                                                                            제품 문의 및 고객지원  help@styleaudio.co.kr     Copyright © 2008  OmniFactory                          개인정보처리방침  |  이용약관